Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri (Dec 2020)

A Nenets vocabulary from the archive of Vladimir Evladov in Salekhard

  • Marina Lyublinskaya

DOI
https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.2.08
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 2

Abstract

Read online

The archive of the Salekhard District Museum and Exhibition Complex named after I. S. Šemanovskij hosts a Tundra Nenets word list which was compiled for a practical dictionary by the topographer and land surveyor Vladimir Petrovič Evladov. Evladov collected this material between 1926 and 1935 during three expeditions to the Yamal Peninsula. He also consulted with students of the Institute of Northern Peoples in Leningrad. The material consists of two word lists, a Nenets-Russian and a Russian- Nenets one. The material reflects Tundra Nenets pronunciation and the meaning of lexemes around these years. It is important for studies on the period of language construction in Soviet Russia. We publish here the Nenets-Russian vocabulary in the Unified Northern Alphabet. Kokkuvõte. Marina Ljublinskaja: Neenetsi sõnastik Vladimir Evladovi arhiivist Salehardis. Salehardi I. S. Šemanovskij nimelises ringkonnamuuseumis ja näitusekompleksis asub tundraneenetsi sõnaloend, mille koostas praktilise sõnastikuna topograaf ja maamõõtja Vladimir Petrovič Evladov, kes kogus selle jaoks materjali oma ekspeditsioonil 1926. ja 1935. aasta vahel. Ka konsulteeris ta Leningradis Põhjarahvaste Instituudi üliõpilastega. Andmestik koosneb kahest sõnaloendist: üks neenetsi-vene suunal ja teine vene-neenetsi suunal. Materjal kajastab tolleaegset tundraneenetsi hääldust ja lekseemide tähendusi ja on oluline uurimaks keelekonstrueerimise perioodi Nõukogude Venemaal. Uurimus sisaldab neenetsi-vene sõnastikku ühtses põhjarahvaste tähestikus. Аннотация. Марина Люблинская: Ненецкий словарь из архива В. П. Евладова в Салехарде. В архиве музейно-выставочного комплекса в городе Салехарде (ЯНАО) хранятся списки слов на ненецком языке, собранные топографом и землеустроителем В. П. Евладовым. Слова были записаны в 1926–35 годах во время исследовательских экспедиций по Ямалу для составления практического словаря. Между поездками Евладов обсуждал материал с ненецкими студентами института Народов Севера в Ленинграде. Готовилось два словаря – ненецко-русский и русско-ненецкий, которые так и не были изданы. Записи Евладова передают произношение и значене ненецких слов в начале XX века. Также материал значим для изучения периода языкового строительства в Советской России. Ниже публикуется ненецко-русская часть словаря, записанная Единым Северным алфавитом.

Keywords