Θεραπείες ασθενειών με ζωϊκής προελεύσεως ύλες στα βυζαντινά ιατρικά κείμενα. Συμβολή στην μελέτη των αντιλήψεων για τις ασθένειες και τις θεραπείες τους στο Βυζάντιο

Byzantina Symmeikta. 2011;20(0):143-194 DOI 10.12681/byzsym.995

 

Journal Homepage

Journal Title: Byzantina Symmeikta

ISSN: 1791-4884 (Online)

Publisher: National Hellenic Research Foundation

Society/Institution: National Hellenic Research Foundation

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Greece | History (General) and history of Europe: History (General): Medieval history

Country of publisher: Greece

Language of fulltext: German, Greek, Modern (1453-), Italian, French, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Μαρία ΧΡΟΝΗ (University of Athens)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p><font face="Times New Roman"><span style="font-variant: small-caps; font-family: MgOldTimesUCPolNormal; color: black; font-size: 11pt">TREATMENT OF DISEASES WITH ANIMAL ORIGIN MATERIALS IN BYZANTINE MEDICAL TEXTS: CONTRIBUTION TO THE STUDY OF CONCEPTIONS ABOUT DISEASES AND THERAPIES IN BYZANTIUM&nbsp;</span></font></p><p><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolNormal; color: black; font-size: 11pt">Byzantine doctors generally dealt with several issues of human health, following the patterns of the ancient Greek physicians and in particular Hippocrates, Dioskourides and Galen. One of the most important issues included in their texts is diet and its relation to health. As a result, a basic category of byzantine medical texts are nutritional manuals. The authors refer to nutritional value of foods, and the medicinal properties of each food, because they consider that there is a direct interaction between food and a proportion of the four fluids (&chi;&upsilon;&mu;&omicron;ί) of the human organism, according to ancient Greek medical concepts: </span><em><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolItalic; color: black; font-size: 11pt">blood, phlegm yellow bile</span></em><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolNormal; color: black; font-size: 11pt"> and </span><em><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolItalic; color: black; font-size: 11pt">black bile</span></em><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolNormal; color: black; font-size: 11pt">. Disruption of the proportion of fluids (&chi;&upsilon;&mu;&omicron;ί) in the human organism is considered as primarily responsible for the appearance of malfunctions and disease. On the contrary, a balanced ratio of fluids is crucial for maintaining good health. Animal products are frequently mentioned in byzantine medical texts, either as dietary items, or as pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of several diseases.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></font><span style="line-height: 150%; font-family: MgOldTimesUCPolNormal; color: black; font-size: 11pt"><font face="Times New Roman">In the present study suggested remedies of diseases with the use of animal products are mentioned analytically, as recorded in the texts of byzantine physicians. In an addendum diseases are described as they are recorded in the texts, aiming at a comparatively studying their appellation both in Byzantine and Modern medicine.</font></span></p>