Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Dec 2003)

HZ. PEYGAMBER'iN BiLGiSi VE BiLGi ALANLARI

  • Ahmet YILDIRIM

Journal volume & issue
Vol. 7, no. 2
pp. 179 – 200

Abstract

Read online

Dinin doğru anlaşılması ve amacına uygun şekilde yaşanabilmesi için nübüvvet müessesesini iyi anlamak gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesinde, beşernebi dengesini iyi koruyarak, peygamberi, dindeki yeri ve fonksiyonu açısından iyi tanımanın ve doğru değerlendirmenin öner:nli payı vardır. Peygamberi tanıma ve doğru anlamayı sağlayacak unsurlar arasında onun bilgi kaynaklarını aslına uygun olarak anlama zarureti hasıl olmuştur. Hz. Peygamber vahiy kaynaklı bilgiler bakımından bilmesi gerekeniere sahip olduğu gibi bunların yanında beşer orijinli bilgilere de sahipti. Ancak bu konularda zamanla insanlar arasında peygamber merkezli farklı anlayış ve problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemlerden birisi de Hz. Peygamber'in bilgisine ve bilgi alanlarına dair problemlerdir. işte bu makale bu gibi problemler üzerinde durup çözümlerini irdeleyip tezahürlerini sunmaktadır.

Keywords