Tipologija števnikov v slovanskih jezikih

Linguistica. 2013;53(1) DOI 10.4312/linguistica.53.1.41-58

 

Journal Homepage

Journal Title: Linguistica

ISSN: 0024-3922 (Print); 2350-420X (Online)

Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculty of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: English, Slovenian, German, Italian, French

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Jack Feuillet (INALCO, Pariz)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Znano je, da so števniki v slovanskih jezikih kompleksna jezikovna struktura spričo številnih oblikovnih variacij, različnih kontekstualnih rab in raznih tipov zaznamovanosti. Temu problemu so posvečene številne študije, vendar vprašanje še zdaleč ni izčrpano. Pričujoči članek ponuja tipološko pojasnitev nekaterih poglavitnih pojavov: v prvi vrsti proučuje oblikovne variacije (sklonske tipe) števnikov, nato se loteva pomenskih značilnosti (živost, človeškost, kolektivnost), na koncu pa analizira še oznamovanje skladenjskih členov v samostalniških zvezah. Ne glede na to, kako jih skušamo analitično opisati, števniški sistemi ostajajo za govorce neslovanskih jezikov pomemben učni problem.