Informaatiotutkimus (Sep 2008)

Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta

  • Harri Jalonen

Journal volume & issue
Vol. 27, no. 2
pp. 34 – 47

Abstract

Read online

No abstracts available.