Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte reale si ale naturii (May 2016)

UTILIZAREA EXTRACTELOR CIANOBACTERIEI CYLINDROSPERMUM LICHENIFORME (BORY.) KÜTZ. ÎN SPORIREA PRODUCŢIEI TOMATELOR

  • Alina TROFIM

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 1 (91)

Abstract

Read online

În articol sunt redate rezultatele experimentelor de utilizare a extractelor cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz. în cultivarea tomatelor. A fost determinată sporirea producţiei tomatelor obţinută la utilizarea extractelor algale de 0,5-3%. Din totalitatea variantelor experimentale cea mai înaltă producţie de tomate (14,89 kg/m2) a fost obţi­nută la tratarea seminţelor înainte de semănat timp de 24 de ore şi la stropirea ulterioară a plantulelor cu extractul algal de 3%. A fost demonstrată capacitatea înaltă a extractului cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme în stimularea producţiei tomatelor. USING OF THE CYANOBACTERIA CYLINDROSPERMUM LICHENIFORME (BORY.) KÜTZ. EXTRACTS FOR INCREASING OF TOMATOES PRODUCTIONIn this article the results of experiments using extracts of cyanobacteria Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz. for tomatoes cultivation is presented. It was determined the increased production of tomatoes obtained in the case of 0,5-3% algal extracts. From all experimental versions the highest production of tomatoes (14,89 kg/m2) was obtained by the treatment of seeds for 24 hours and the subsequent spraying of plants with 3% algal extract. The high ability of cyanobacteria Cylindrospermum licheniforme extract in stimulating of the tomatoes production was demonstrated.

Keywords