Norsk Lingvistisk Tidsskrift (Apr 2018)

Tore Nesset og Anastasia Makarova, Ikke bare-bare: en liten bok om å over-sette til russisk

  • Ingunn Lunde

Journal volume & issue
Vol. 36, no. 1

Abstract

Read online

Russisklingvistene ved Universitetet i Tromsø er produktive, ikke bare på forsk-ningsfronten. For få år siden ga Tore Nesset ut en lærebok i russisk språkhis-torie, How Russian Came to Be the Way It Is: A Student's Guide to the History of the Russian Language (2015), og nå er han igjen bokaktuell, denne gangen sammen med kollega Anastasia Makarova, med en bok om å oversette fra norsk til russisk. Dette er en bok som det meg bekjent ikke finnes forløpere til på norsk, og dermed et pionerarbeid.