POLEEMILIST. Eesti keel ja teised keeled – Eesti jaoks

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. 2008;0(4):271-277 DOI 10.5128/ERYa4.17

 

Journal Homepage

Journal Title: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat

ISSN: 1736-2563 (Print); 2228-0677 (Online)

Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics)

Society/Institution: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics | Language and Literature: Ural-Altaic languages: Finnic. Baltic-Finnic

Country of publisher: Estonia

Language of fulltext: English, Estonian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Suliko Liiv

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 28 weeks

 

Abstract | Full Text

Ühinemine Euroopa Liidu ja NATO-ga muutis oluliselt eesti- ja võõrkeelte õpetamise-valdamise senist paradigmat Eestis. Uus paradigma eeldab võimalikult laiemat eelnevat avalikku arutelu: tuleks läbi vaielda erinevad visioonid ning sündivate kompromisside alusel sõnastada pikaajaline eesti ja võõrkeelte õpetamise ning kasutamise strateegia Eestis.Artikli eesmärk on elavdada uueneva keelepoliitika paradigma arutelu arvestades, et haridus- ja teadusministri lauale on mitmeaastase töö tulemusena jõudnud Eesti võõrkeelte strateegia esialgne kirjalik versioon.