Przedsiębiorczość - Edukacja (Jun 2021)

Prospołeczność w gospodarce jako czynnik zmian współczesnej ekonomii

  • Jacek Brdulak,
  • Ewelina Florczak,
  • Tomasz Gardziński

DOI
https://doi.org/10.24917/20833296.171.12
Journal volume & issue
Vol. 17, no. 1

Abstract

Read online

Artykuł dotyczy problematyki zmian zachodzących we współczesnej ekonomii. Autorzy stawiają tezę, że ekonomia humanizuje się i poszukuje nowego ładu w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Na początku autorzy określają uwarunkowania współczesnego kapitalizmu i przedstawiają jego cechy w kontekście zjawiska globalizacji. Następnie autorzy wprowadzają zagadnienie kosztów ograniczeń kapitalizmu. Istotą artykułu jest problematyka prospołeczności w gospodarce kapitalistycznej w świetle zmian paradygmatu w ekonomii. Wprowadzanie aspektu prospołeczności jest związane ze zmianą paradygmatu w ekonomii. W tym kontekście przedstawione zostały m.in. przedsiębiorstwo społeczne i społeczna gospodarka rynkowa jako kierunek zmian w postrzeganiu rynku i działalności gospodarczej. Jak wskazują autorzy, wzrost roli prospołeczności w gospodarce osłabi występujące konflikty życia społeczno-gospodarczego, może przyczynić się do redukcji napięć kapitalistycznych stosunków produkcji i – zarazem – do systematycznej redukcji kosztów globalnej gospodarki oraz życia społecznego.

Keywords