Serummelatonienkonsentrasies in koronêre hartvatsiektepasiënte met hipercholesterolemie

South African Journal of Science and Technology. 2001;20(1):22-23

 

Journal Homepage

Journal Title: South African Journal of Science and Technology

ISSN: 0254-3486 (Print); 2222-4173 (Online)

Publisher: AOSIS

Society/Institution: Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

LCC Subject Category: Technology: Technology (General) | Science

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: Afrikaans

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS

Editorial Office

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

Melatonien is ’n pineaalklierhormoon wat tydens die lig-donkersiklus gesekreteer word. Tot onlangs is melatonien nog as diewonderhormoon beskou wat ’n invloed het op die immuunsisteem, slaap, stresverligting, kankerprogressie en die kardiovaskulêre stelsel.