AS: Andragoška Spoznanja (Oct 2010)

Usposobljenost za delo v izobraževanju odraslih in razvoj kariere

  • Petra Javrh

DOI
https://doi.org/10.4312/as.16.3.56-70
Journal volume & issue
Vol. 16, no. 3

Abstract

Read online

Ker vemo, da so se razmere v družbi spremenile, zagotovo vemo tudi, da se bodo posledično spremenile tudi zahteve glede profesionalnih veščin predvsem tistih profesij, ki so tesneje odvisne od družbenih razmer. Poklic učitelja je v tem kontekstu gotovo eden od najbolj občutljivih. Kot opažamo, vse več učiteljev otrok in mladine začenja videti kot del svojega profesio- nalnega dela tudi izobraževanje odraslih. Vprašanje je, ali je to bolj dodatek, honorarno delo in priložnost za premoščanje hudih časov ali nova karierna priložnost in resno strokovno srečevanje s koherentnim področjem, ki zahteva nekaj povsem specifičnih znanj in pristopov. V prispevku prikazujemo pestrost pričakovanj bodočih učiteljev, ki se v izobraževanje vključu- jejo z zelo različnih strokovnih področij.

Keywords