Slavistična Revija (Feb 2014)

Kolaborativni slovar Razvezani jezik

  • Kaja Dolar

Journal volume & issue
Vol. 62, no. 2

Abstract

Read online

V zadnjih petnajstih letih smo priča razcvetu t. i. kolaborativnih slovarjev, ki jih na spletu piše širše bralstvo. V naši študiji preučujemo delovanje, obliko in posebnosti kolaborativnih slovarjev, ki sodijo na področje participativne leksikografije. Pod drobnogled smo vzeli Razvezani jezik - Prosti slovar žive slovenščine . Podrobneje se posvečamo analizi vsebine kolaborativnih slovarjev.

Keywords