Norsk Medietidsskrift (Jan 2002)

Visuell mediearkeologi

  • Gunnar Iversen

Journal volume & issue
Vol. 9
pp. 187 – 190

Abstract

Read online

Pelle Snickars Svensk film och visuell masskultur 1900. Stockholm: Aura Förlag, 2001.