Perner’s Contacts (Apr 2006)

POROVNANIE PLÁNOV BEZPEČNOSTI V ODVETVÍ CESTNEJ DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH OECD

  • Peter Majerčák

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 2

Abstract

Read online

Príspevok sa zaoberá porovnaním a zhodnotením jednotlivých plánov bezpečnosti v odvetví cestnej dopravy vo vybraných krajinách OECD. Článok sa len v teoretickej rovine zaoberá jednotlivými plánmi v otázkach bezpečnosti a naznačuje možné riešenia pre riešenie stavu v Slovenskej republike. Príspevkom vytváram priestor pre začatie diskusie danej problematiky.

Keywords