Vojnotehnički Glasnik (Jan 2016)

Obaveštenja saradnicima i čitaocima za br. 1-2016 / Informations for contributors and readers for issue no. 1-2016 / Сообщение для партнеров и читателей за но. 1-2016

  • Nebojša N. Gaćeša

Journal volume & issue
Vol. 64, no. 1
pp. 318 – 318

Abstract

Read online

Дана 27. новембра 2015. године Војнотехнички гласник је постао члан Удружења издавача научних публикација отвореног приступа – OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). OASPA има мисију да подржава и представља интересе издавача књига и часописа широм света који заступају принцип отвореног приступа у свим научним, техничким и академским дисциплинама. Ова мисија ће се реализовати путем размене информација, постављања стандарда, унапређивања модела, заступања ставова, образовања као и путем промовисања иновација. / As of 27 November 2015, the Military Technical Courier is a member of OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). The mission of OASPA is to support and represent the interests of Open Access (OA) journal and book publishers globally in all scientific, technical, and scholarly disciplines. This mission will be carried out through exchanging information, setting standards, advancing models, advocacy, education, and the promotion of innovation. / 27 ноября 2015 года журнал «Военно-технический вестник» стал членом Ассоциации издателей научных изданий открытого доступа – OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association). Миссия ассоциации OASPA заключается в поддержке и представлении интересов издателей книг и журналов, представляющих свои публикации, включающие все научные, технические и академические дисциплины – методом откры- того доступа. Эта миссия осуществляется благодаря обмену данными, предписанию правил и стандартов, развитию моделей, отстаиванию принципиальных позиций, образованию и ознакомлению с инновационной деятельностью.

Keywords