Slavistična Revija (Mar 2016)

Znanstvena pot do Terre Incognite (Slovenski ženski potopisi konca 19. in začetka 20. stoletja)

  • Anna Bodrova

Journal volume & issue
Vol. 64, no. 3

Abstract

Read online

Prispevek je posvečen problematiki preučevanja potopisov, ki so jih na Slovenskem ustvarile ženske konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja. V centru pozornosti so potopisi Luize Pesjak, Marice Strnad, Marice Gregorič Stepančič, Marije Kmet in Alme Karlin. Žensko potovanje ima v kulturi poseben status. Obravnavajo se trije aspekti: žanrska specifika besedil (informacija o namenu potovanja, kategorija svoj/drugi/tuji), družbenospolna in nacionalna problematika ter njihova povezava - v tem obdobju se začenja boj za žensko emancipacijo in se aktivno izoblikuje slovenska nacionalna identiteta.

Keywords