Forum Oświatowe (2017-12-01)

Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego

  • Malgorzata Gamian-Wilk,
  • Krzysztof Wilk,
  • Efrat Salton Meyer

Journal volume & issue
Vol. 29, no. 1(57)
pp. 79 – 96

Abstract

Read online

Artykuł stanowi przegląd teoretyczny, dotyczący problematyki mobbinguw miejscu pracy z perspektywy przejawów wpływu społecznego. Porównanonegatywne działania, charakterystyczne dla mobbingu, do procesu manipulacji orazdo taktyk wpływu społecznego, pojawiających się w miejscu pracy. Przedstawionoźródła i czynniki ryzyka rozwoju mobbingu, które mogą ułatwiać lub dawać przyzwoleniena stosowanie taktyk manipulacji. Wykazano, że w procesie mobbingu występują takie strategie wpływu społecznego, jak manipulacja w języku i procesiekomunikacji, ostracyzm czy też plotka. Dyskusji poddano regulacyjną rolę negatywnychsposobów oddziaływania i strategii wpływu dla funkcjonowania i przetrwaniagrupy i organizacji, co przyczyniać się może do utrwalania się rozwoju mobbingu.

Keywords