زیست‌شناسی کاربردی (Nov 2020)

ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره آغاج استان فارس بر اساس شاخص‌های بزرگ بی مهرگان کفزی

  • حمیدرضا شهرادنیا,
  • عاطفه چمنی,
  • مهرداد زمانپور

DOI
https://doi.org/10.22051/jab.2020.30466.1353
Journal volume & issue
Vol. 33, no. 3
pp. 99 – 110

Abstract

Read online

بی­ مهرگان کفزی می­توانند به­ عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه­ ی قره آغاج یکی از مهم­ترین رودخانه­ های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی­ مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به­ منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه­ ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه‌برداری از رسوب در 8 مرحله به­ صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی­ ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از شاخص­های BMWp ،ASPT و شانون وینر استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه­ های رودخانه به سمت خلیج فارس( ایستگا­ های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه­ها به ­وسیله زمین­های کشاورزی احاطه شده ­اند که از آفت­ کش­ها و علف­ کش­ها در مقیاس گسترده در آن­ها استفاده می­شود و در نتیجه ­ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده­ ها را به رودخانه سرازیرمی­کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می­شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه­ ی قره آغاج به­ طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می­گیرد. بی­ مهرگان کفزی می­توانند به­ عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه­ ی قره آغاج یکی از مهم­ترین رودخانه­ های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی­ مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به­ منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه­ ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه‌برداری از رسوب در 8 مرحله به ­صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ­ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به­ منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از شاخص ­های BMWp ،ASPT و شانون وینر استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه­ های رودخانه به سمت خلیج فارس( ایستگا­ های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه­ها به ­وسیله زمین­های کشاورزی احاطه شده ­اند که از آفت­ کش­ها و علف­ کش­ها در مقیاس گسترده در آن­ها استفاده می­شود و در نتیجه­ ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده­ ها را به رودخانه سرازیرمی­کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می­شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه­ ی قره آغاج به­ طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می­ گیرد.

Keywords