Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A (Nov 2011)

Den gode historie i ”Lokale valg” – et udviklingsprojekt i Grønland

  • Finn Eldor,
  • Inge-Lise Lynge

Journal volume & issue
Vol. 18, no. 1

Abstract

Read online

Artiklen handler om undervisning i skolen, om børn og lærere, som er optaget af at arbejde med faget der i Grønland kaldes ”Lokale valg”. Faget indeholder fire fagområder ”Kunst og arkitektur”, ”Idræt og udeliv”, ”Musik, sang, bevægelse og drama” og ”Håndværk og design”.Vi har valgt at rette vore blikke på, hvordan undervisningen bidrager til, at give elever og lærere fælles gode faglige og personlige oplevelser. Især har vi rettet fokus på de gode historier, læreren fortæller. Det er fortællinger om givende undervisning - set i et lærerperspektiv. Vores sigte er, at rette et pædagogisk blik på de gode historier som læreren oplever dem og de læringsmæssige udfordringer, der knytter sig til undervisningen i fagområdet ”Lokale valg”. Vi ønsker at bidrage til, at studerende får et nuanceret billede af, hvad der foregår i skolen, så disse indtryk kan medvirke til faglig refleksion. I vores metodiske tilgang valgte vi at arbejde med semistrukturerede interviews (Kvale, 2003), og vi anvender de begreber og den metodologiske tilgang som benyttes hos S. Kvale i arbejdet med at producere kvalitative data. I de efterfølgende analyser og i den sociale konstruktion af et meningsindhold anvender vi termer fra Grounded teori. (Guvå & Hylander, 2003) Søkord: metod, sløyd, interview, lærere, læreplanURN:NBN:no-29964