5.96 keV Enerjide Hg, Pb and Bi Elementlerine ait Bileşiklerin Ortalama M Kabuğu Floresans Verimlerinin Araştırılması ve 70Yb ile 92U Arasındaki Elementlerin Ortalama M Kabuğu Floresans Verimlerinin Deneysel Olarak Hesaplanması

Cumhuriyet Science Journal. 2018;39(3):745-755 DOI 10.17776/csj.441882

 

Journal Homepage

Journal Title: Cumhuriyet Science Journal

ISSN: 2587-2680 (Print); 2587-246X (Online)

Publisher: Cumhuriyet University

Society/Institution: Cumhuriyet University, Faculty of Sciences

LCC Subject Category: Technology: Engineering (General). Civil engineering (General) | Science: Science (General)

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Nuray Küp Aylıkcı (İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

Abdelhalim Kahoul

Volkan Aylıkcı (İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

Engin Tıraşoğlu (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 10 weeks

 

Abstract | Full Text

Çalışmada 70Yb elementinden 92U elementine kadar olan saf elementler için ortalama M kabuğu floresans verimleri deneysel olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, teorik atomik yapı hesaplamaları için ve malzeme karakterizasyonunda kullanılan spektroskopik yöntemler için daha çok veri sağlayacaktır.  Ve ayrıca, M kabuğuna ait ortalama floresans verimler Hg, Pb ve Bi elementleri içeren bileşikler için 5.96 keV’de M kabuğu X-ışını üretim tesir kesitleri kullanılarak hesaplanmıştır. Bileşikler 1.85 GBq 55Fe radyoaktif kaynağı ile uyarılmıştır. Uyarılmış numuneden yayınlanan M kabuğuna ait X-ışını fotonları Ultra LEGe dedektörü ile sayılmıştır. Kimyasallardaki elementlerden elde edilen veriler literatürde yer alan ve çalışmada  deneysel olarak hesaplanan değerlerle karşılaştırılmıştır.