Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. 2010;0(6):25-41 DOI 10.5128/ERYa6.02

 

Journal Homepage

Journal Title: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat

ISSN: 1736-2563 (Print); 2228-0677 (Online)

Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics)

Society/Institution: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics | Language and Literature: Ural-Altaic languages: Finnic. Baltic-Finnic

Country of publisher: Estonia

Language of fulltext: Estonian, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Sirli Parm
Reili Argus

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 28 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Artikkel käsitleb 135 normaalse keelelise arenguga 4–7-aastase eesti keelt emakeelena kõneleva lapse ajakategooria omandamist. Psühholingvistilise eksperimendi põhjal tehtud analüüs hõlmab nii ajavorme kui ka ajasõnu ning uurimuse eesmärgiks on selgitada, millal areneb eesti lastel välja selge opositsioon mineviku ja mittemineviku vahel, kas ajasõnad aitavad grammatilise aja esitust paremini mõista ning millised ajasõnad on selgemini tajutavad. Analüüsitulemustest selgub, et oleviku ja mineviku eristamine on eesti lastel omandatud kuuendaks eluaastaks, ajasõnad toetavad grammatilise aja mõistmist ja kasutamist ning et eri ajasõnad aitavad grammatilist aega mõista ja kasutada erineval määral. Võrreldes poiste ja tüdrukute tulemusi, võib veel väita, et aja omandamises on soost tulenevad erisused vähemärgatavad.</p><p>DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.02</p>