Autobiografia (Jan 2015)

Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”

  • Małgorzata Czermińska,
  • Inga Iwasiów,
  • Jerzy Madejski,
  • Dorota Kołodziejczyk

DOI
https://doi.org/10.18276/au.2015.2.5-10
Journal volume & issue
Vol. 5

Abstract

Read online

No abstracts available.