Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Jun 2005)

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİME KATKILARI VE KALİTEYE YOLCULUK

  • NEVZAT AŞIKOĞLU

Journal volume & issue
Vol. 9, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Bu çalışmada İlahiyat Fakültelerinin gelişimi, öğretim hayatımıza katkıları, nasıl daha kaliteli eğitim yapabilecekleri, sahip oldukları bilimsel potansiyel ve imkanlar ile karşılaştıkları güçlükler ve açılımlar konusu üzerine durulmuş, ayrıca ilahiyat Fakültelerinin vizyonu ve misyonu ile ilgili düşünceler dile getirilmiştir. İlahiyat fakültelerinin akademik yapılanmalarına bakıldığında, sadece İslam bilimleri değil din bilimleri, felsefe, psikoloji, sosyoloji vb. bilimlerin de yer aldığı ve programlarda ders olarak okutulduğu görülmektedir. Yani İlahiyat Fakülteleri, öğrencilerini tek yönlü değil çok yönlü yetiştirme gayreti içindedir. İlahiyat Fakültelerinin eğitim ve toplumu aydınlatma görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları güçlükler olmakla birlikte, bunları aşabilecek imkanları da bulunmaktadır. Bu fakülteler, mezunlarının hizmet alanlarını dikkate alarak toplumsal değişim ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerine yeni bir vizyon ve misyon belirlemek durumundadırlar.

Keywords