Hrvatski Dijalektološki Zbornik (Jan 2016)

Čakavsko hust ‘grm, žbun’, kajkavsko husta/hosta ‘šuma; grmlje, žbunje, šikara, gustiš’

  • Wieslaw Borys

Journal volume & issue
no. 20
pp. 13 – 20

Abstract

Read online

Leksik hrvatskih narječja, koji sada sve bolje poznajemo zahvaljujući mnogobrojnim rječnicima pojedinih govora, sadrži veliki broj zanimljivih riječi, domaćih i posuđenih, ali nerijetko bez zadovoljavajućega etimološkoga objašnjenja ili bez ikakve etimologije. Ovaj mali prilog pokušaj je pronalaženja porijekla jednoga dijalekatnoga leksičkoga gnijezda. Velika mi je čast posvetiti ga našem svečaru akademiku Milanu Mogušu koji je svojim temeljnim radovima produbio poznavanje povijesti hrvatskoga jezika, hrvatskih narječja te bitno dopridonio poznavanju suvremenoga i povijesnoga hrvatskoga dijalekatnoga leksika, posebno čakavskoga.

Keywords