Емінак (Sep 2018)

Причини поразки політизації національно-культурного відродження у добу Директорії УНР: інтерпретації української історіографії

  • Natalia Semerhei

Journal volume & issue
Vol. 1, no. 3 (23)
pp. 123 – 127

Abstract

Read online

Запропонована стаття присвячена концептуальному аналізу сучасних історичних студій, в яких вивчено причини поразки політизації українського національно-культурного відродження у добу Директорії Української Народної Республіки. У формі причинно-наслідкових концептів окреслено об’єктивні та суб’єктивні, зовнішні та внутрішні чинники, що на думку істориків стали причиною невдач української національно-демократичної революції. Підкреслено, що у сучасній історіографії діяльність Директорії УНР розглядається як один із етапів увиразнення політичного змісту українського національно-визвольного процесу на початку ХХ ст.

Keywords