Българско е-Списание за Археология (Jun 2019)

Международна конференция „Култура на линейно-лентестата керамика и Винча: формиране и трансформация на раннонеолитните общества в Европа през втората половина на VI хилядолетие пр. Хр.“, 21–23 март, Тюбинген, Германия

  • Kamen Boyadzhiev

Journal volume & issue
Vol. 9, no. 1
pp. 135 – 139

Abstract

Read online

No abstracts available.