Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (2015-03-01)

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14

  • Damian Wąsik

DOI
https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.007
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 105 – 109

Abstract

Read online

No abstracts available.