Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Серія: Біологічні науки (Jul 2018)

Жовчнокислотний спектр жовчі самців щурів при дії L-цистеїну

  • Yliya Levadianska,
  • Evdokiya Reshetnik,
  • Stanislav Veselsky,
  • Petro Yanchuk

DOI
https://doi.org/10.29038/2617-4723-2017-356-7-221-226
Journal volume & issue
no. 7(356)
pp. 221 – 226

Abstract

Read online

У гострих дослідах на щурах-самцях показано, що введення L-цистеїну (20 мг/кг, внутрішньопортально) зменшує вміст глікокон’югатів та вільних жовчних кислот і збільшує концентрацію таурокон’югатів у жовчі. Припускається, що екзогенне надходження амінокислоти створило умови для більш ефективного синтезу таурину із залученням його до реакцій кон’югації, однак зумовило Н2S-опосередкований пригнічувальний ефект на кисеньзалежні процеси при синтезі та транслокації окремих фракцій жовчних кислот через мембрани гепатоцитів.

Keywords