Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: серія "Транспортні системи і технології" (Nov 2018)

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ

  • Y. Dubravin,
  • Y. Cherniak,
  • A. Faschevskyy

Journal volume & issue
no. 29

Abstract

Read online

У статті розглянуто застосування комп’ютерних технологій при вивченні систем керування електрорухомого складу. Віртуальні комп’ютерні тренажери сприяють вдосконаленню освітнього процесу та є складовою частиною дослідницької бази кафедри. Авторами розроблено методичний підхід до використання комп’ютерних тренажерних технологій для дослідження та діагностики електромеханічних систем електрорухомого складу. Запропонований підхід сприяє вдос- коналенню освітнього процесу, активізації навчальної діяльності та надає потужний інструмент для поглиблення наукових досліджень вузлів локомотивів.

Keywords