VIVA OS BOERS! BOERE-GEÏNTERNEERDES IN PORTUGAL TYDENS DIE ANGLO-BOEREOORLOG, 1899-1902

Scientia Militaria. 2012;25(2) DOI 10.5787/25-2-253

 

Journal Homepage

Journal Title: Scientia Militaria

ISSN: 2309-9682 (Print); 2224-0020 (Online)

Publisher: Stellenbosch University

Society/Institution: Stellenbosch University, Faculty of Military

LCC Subject Category: Military Science

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: Afrikaans, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Marius Swart

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 6 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Toe hierdie publikasie deur my ontvang is om te resenseer, was dit dadelik 'n mooi voortuitsig omdat prof. Ferreira 'n navorser en skrywer van gehalte is. Ook hierdie boek bevestig hom dan opnuut weer as verdienstelike ontvanger van die FAK se Prestigeprys vir Geskiedenisbevordering, en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Erepenning vir Kultuurgeskiedenis.</p> <p>Die materiaal, wat wyd en noukeurig vir hierdie besonder interessante slapband versamel is, getuig van volgehoue speurwerk. Dat veral bronne in Portugees oorvloedig geraadpleeg is, bring 'n vars dimensie na vore; boonop oor 'n faset vanhierdie oorlog wat vir baie mense totaal onbekend is.</p>