Tourism (2016-06-01)

Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim

  • Aleksander I. Zyrianow,
  • Andriej Ju. Koroliow,
  • Swietłana E. Myszliawcewa,
  • Azat A. Safarian,
  • Armina Kapusta

DOI
https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.09
Journal volume & issue
Vol. 26, no. 1
pp. 83 – 89

Abstract

Read online

Położony w południowym Uralu kraj permski oprócz surowców mineralnych i rozwiniętego przemysłu poszczycić się może także rozległymi obszarami, na których można rozwijać turystykę aktywną i specjalistyczną, w tym mającą cechy sportu amatorskiego. Rozwój tego rodzaju form turystyki wymaga często dużych nakładów związanych z przystosowaniem przestrzeni do realizacji różnych typów aktywności. Wymaga także korelacji między określonym charakterem przestrzeni oraz preferowaną formą turystyki, co często doprowadza do konfliktów środowiskowych między rozwojem turystyki a ochroną środowiska przyrodniczego. W artykule zaprezentowano najważniejsze elementy potencjału turystycznego Kraju Permskiego oraz możliwości rozwoju turystyki sportowej w kontekście rzeczywistych i potencjalnych konfliktów środowiskowych.

Keywords