THE SECOND NEW POETRY AND PAINTING <br> İKİNCİ YENİ ŞİİRİ ve RESİM

Turkish Studies. 2010;5(2):281-312

 

Journal Homepage

Journal Title: Turkish Studies

ISSN: 1308-2140 (Print)

Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık

Society/Institution: Turkish Studies

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe | Social Sciences

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Alâattin KARACA

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

The Second New is a poetical movement which came out in the second half of 1950s. The leading fig¬ures of the movement are İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan and Sezai Ka¬rakoç. These poets have also concerned themselves with music, cinema, painting, drama and other fields of art and literature. In some cases they have benefited from these arts in their poems. Particularly painting has had a great influence in their woks. In this article the view(s) of The Second New, the reflection of the changes in painting in 1950s in their poetry, the relation of poetry and painting, the poetic and practice effect of painting were examined. <br> <br> İkinci Yeni, 1950’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış bir şiir hareketidir. İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan ve Sezai Kara¬koç, bu şiir hareketinin önde gelen şairleridir. Söz ko¬nusu şairler, şiir yanında müzik, sinema, resim, tiyatro gibi diğer sanatlarla da ilgilenmişler ve şiirde bu sanat¬ların olanaklarından yararlanmaya çalışmışlardır. Sa¬yılan sanatlardan resmin, İkinci Yeni şiiri üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek ölçüde önemlidir. Bu yazıda İkinci Yeni şairlerinin resme bakışı, 1950’li yıllarda resmin poetikasında yaşanan değişimin İkinci Yeni poetikasıyla benzerliği, şiir-resim ilişkisi gibi konular üzerinde durulacak ve İkinci Yeni şiirinde resmin poetik ve pratik etkisi irdelenecektir.