Rheumatology (Oct 2011)

Działalność i osiągnięcia Instytutu Reumatologii

  • Anna Filipowicz-Sosnowska

Journal volume & issue
Vol. 49, no. 5
pp. 321 – 327

Abstract

Read online

Wielokierunkowa działalność Instytutu Reumatologiibyła realizowana od początku powstania tej placówki i dotyczyła:działalności leczniczej, obejmującej diagnostykęi leczenie osób z chorobami reumatycznymi z terenu całegokraju, organizacji lecznictwa w zakresie chorób reumatycznychi nadzoru specjalistycznego w Polsce, działalnościnaukowo-badawczej, dydaktyki, współpracy międzynarodowejz licznymi ośrodkami reumatologicznymiw Europie i USA oraz działalności wydawniczej.