ESPES (Jun 2016)

PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho)

  • Júlia Kopilcová

Journal volume & issue
Vol. 5, no. 1

Abstract

Read online

PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 479 s. ISBN 978-80-555-1402-4.