Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Jul 2019)

Stabilize Yakıt Kullanımının Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunun NO Emisyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi

  • Vezir Ayhan,
  • İdris Cesur

DOI
https://doi.org/10.29130/dubited.575123
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 3
pp. 2156 – 2165

Abstract

Read online

Dizel motorlarının çalışma prensibi gereği sıkıştırma oranları ve hava fazlalık katsayıları yüksektir. Bu sayede termik verimleri ve özgül yakıt tüketimleri düşüktür. Sıkıştırma oranın yüksek olması sonucunda yanma sonucu silindir içi gaz sıcaklığı oldukça yüksek seviyelere ulaşmaktadır. İçten yanmalı motorlarda azot oksit emisyonlarının oluşmasına neden olan en önemli faktörler silindir içi ulaşılan maksimum sıcaklık ve hava fazlalık katsayısıdır. Dizel motorlarında bu faktörlerin her ikisinin de yüksek olması azot oksit oluşum miktarını arttırmaktadır. Dizel motorlarında silindir içi maksimum gaz sıcaklığının düşürülmesi ve NO emisyonlarının azaltılması için uygulanan en etkili yöntemlerden biri motor silindirine suyun gönderilmesidir. Bu çalışmada, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda farklı kütlesel oranlarda emülsiyon yakıt kullanımın NO oluşum hızına etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda farklı kütlesel oranlarda emilsife yakıt kullanımın NO oluşum hızına etkileri deneysel olarak incelenmiştir Çalışma sonucunda, emülsiyon yakıt kullanımın NO oluşum hızını azalttığı ve NO emisyonlarında yakıt içerisindeki su oranı arttıkça azalmaların da arttığı tespit edilmiştir.

Keywords