Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur (Dec 2015)

De tre altarskåpen i Trondenes kyrkas kor: Proveniens, produktion och utbytesbeteende

  • Jan von Bonsdorff

DOI
https://doi.org/10.7557/13.3690
Journal volume & issue
no. 36

Abstract

Read online

Kommer.