Informaatiotutkimus (Dec 2008)

Tiedon hankinnan rationaalisuusperustat : Ongelmia ja lähestymistapoja

  • Reijo Savolainen

Abstract

Read online

No abstracts available.