Nova metodologia d'aprenentatge autònom aplicada a una pràctica d'Enginyeria Química mitjançant tècniques de recerca-acció

@tic: Revista d'Innovació Educativa. 2014;0(13):97-103 DOI 10.7203/attic.13.3892

 

Journal Homepage

Journal Title: @tic: Revista d'Innovació Educativa

ISSN: 1989-3477 (Online)

Publisher: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Universitat de València

Society/Institution: Universitat de València

LCC Subject Category: Education: Education (General)

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Spanish, English, Catalan

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


M. Cano (Universidad de Sevilla)

F. Vega (Universidad de Sevilla)

S. Nilsson (Universidad de Sevilla)

Celia García Arenas (Universidad de Sevilla)

L.F. Vilches (Universidad de Sevilla)

C. Leiva (Universidad de Sevilla)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 25 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Un grup de professors del Departament d'Enginyeria Química i Ambiental de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de Sevilla ha realitzat un treball d'investigació-acció amb l’objectiu de millorares resultats docents en l'assignatura Experimentació en Enginyeria Química. El procés d'investigació-acció ha consistit en dissenyar una metodologia alternativa per a una de les pràctiques de l'assignatura, incorporant un exercici d'auto-aprenentatge que substitueixi la tradicional metodologia aplicada. L'objectiu de l'experiència docent pretén aconseguir una participació més activa de l'alumnat, millorant l'assimilació de conceptes i la capacitat per planejar el treball experimental. Els resultats obtinguts amb la nova metodologia, comparats amb els del mètode tradicional de l'experiència, indiquen que, encara que els alumnes tendeixen a adoptar una actitud passiva i són reticents a augmentar el grau de treball autònom, el nou procediment va ajudar a millorar l'aplicació dels conceptes teòrics en el disseny i la realització de la pràctica.</p>