Les ambigüitats del llenguatge jurídic com una forma de control de l'autonomia reproductiva de les dones. Una mirada a l'ordre internacional

Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law. 2010;0(53)

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law

ISSN: 0212-5056 (Print); 2013-1453 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Language and Literature: Romanic languages

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Spanish, English, Dutch, Occitan (post 1500), Italian, Basque, French, Aragonese, Catalan, Galician, German

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS


Juana Maria González Moreno

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Aquest treball tracta de posar en evidència el control de l'autonomia reproductiva de les dones que exerceix el dret en tant que llenguatge que porta implícit el poder, prenent com a punt de contrast l'ordre internacional, gairebé sacralitzat en els nostres dies. L'anàlisi d'aquest ordre jurídic mostra com les ambigüitats creades o reproduïdes al seu a l'entorn de l'autonomia reproductiva de les dones i l'estatut del nasciturus constitueixen formes de control del cos i l'esperit de les dones.