Revista Catalana de Dret Públic (Dec 1995)

Les finances de la Generalitat de Catalunya (1987-1994)

  • Antoni Castells i Oliveres,
  • Núria Bosch Roca

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 20

Abstract

Read online

.