HTS Teologiese Studies/Theological Studies (Jan 1992)

Die vyf en sewentigste verjaarsdag van die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria 1917-1992

  • S. J. Botha

DOI
https://doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2367
Journal volume & issue
Vol. 48, no. 1/2
pp. 7 – 8

Abstract

Read online

No abstracts available.