PENSIJŲ SISTEMOS TVARUMAS IR JOS DALYVIŲ INTERESAI

Politologija. 2015;60(4) DOI 10.15388/Polit.2010.4.8292

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Guoda Azguridienė

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Straipsnis skirtas pensijų reformų temai, tačiau ne įvairiems reformų modeliams analizuoti, o pačios reformos būtinumui pagrįsti. Daugiausia dė­mesio teikiama skirtingiems ir prieštaringiems pensijų sistemų dalyvių inte­resams. Straipsnyje teigiama, kad reformuoti pensijų sistemą reiškia pakeisti jos dalyvių interesus iš antagonistinių – kokie jie yra PAYGarchitektūroje – į kooperacinius. Kooperaciniai santykiai – asmeninių santykių, bendruomenių ar verslo forma – gali skleistis tik laisvesnėje, lankstesnėje ir mažiau politiš­kai paveikioje socialinės apsaugos sistemoje. Daroma išvada, kad priešingu atveju jokiomis ekonominėmis bei politinėmis priemonėmis nepavyks iš­vengti vidinės sistemos įtampos ir pasiekti ilgalaikį pensijų sistemos tvarumą bei socialinę vertę.