Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Nov 2017)

Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки

  • Микола Артемович Заєць,
  • В. А. Кирилова

DOI
https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115196
Journal volume & issue
Vol. 16, no. 2(36)
pp. 107 – 115

Abstract

Read online

В статті розглянуто сутність людського капіталу та його значення в сталому розвитку економічних систем. Зазначено, що в сучасному суспільстві інтелектуальний капітал є основою добробуту та багатства. Проаналізовано зв’язок між рівнем і якістю освіти та економічним розвитком країн з використання індексу людського розвитку. Визначено основні недоліки освітньої та наукової галузі та напрямки підвищення її ефективності в Україні.

Keywords