Eudaimonia (Jul 2023)

MEĐUNARODNO PRAVO I DISTRIBUTIVNA PRAVDA - SLUČAJ ANTARKTIKA

  • Đorđe Gojković

DOI
https://doi.org/10.51204/IVRS_23102A
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 1

Abstract

Read online

Antarktik je jedinstven primer velike teritorije nad kojom nijedna država ne vrši suverenu vlast. Iako skoro potpuno pod ledom, teritorija Antarktika je potencijalno značajan ekonomski i geopolitički činilac. Sedam država je u odgovarajućem obliku istaklo svoje teritorijalne pretenzije prema delovima teritorije Antarktika. Donošenjem Antarktičke povelje 1959. godine očuvan je zatečeni status quo, a opravdanost teritorijalnih pretenzija je ostavljena po strani na neodređeno vreme. Poučeni istorijom oružanih konflikata, od kojih je njihov veliki deo bio radi teritorije, svrha ovog rada je ispitivanje kapaciteta međunarodnog prava da institucionalnim putem podeli teritoriju. Takva podela treba da uvažava zahteve distributivne pravde, s jedne strane, i očuvanja mira, s druge strane. Predstavljen je jedan mogući način raspodele, čiji je ključni kriterijum istorija efektivnog vršenja vlasti nad teritorijom Antarktika.

Keywords