Informacijos Mokslai (Sep 2017)

Turinio pritaikomumas socialiniame tinkle „Facebook“: Lietuvoje veikiančių bankų atvejis

  • Kristina Kazlauskaitė

DOI
https://doi.org/10.15388/Im.2017.78.10837
Journal volume & issue
Vol. 78

Abstract

Read online

Turinio rinkodara – gana nauja rinkodaros rūšis ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Mūsų šalyje gana neseniai pradėta kalbėti apie turinio svarbą įmonės veikloje ir jo poveikį vartotojams. Bankai – vienos iš svarbiausių institucijų šalyje, kurioms ypač svarbu užmegzti ilgalaikius santykius su savo klientais, formuoti teigiamą įvaizdį ir sukurti patikimo, stabilaus, saugaus prekės ženklo įvaizdį. Šiuos tikslus galima įgyvendinti pasitelkiant socialinių medijų ir turinio rinkodaros sąveiką. Šiame straipsnyje, remiantis teoretikų ir praktikų apibrėžtomis turinio rinkodaros ypatybėmis, analizuojami turinio rinkodaros ypatumai ir jų taikymas Lietuvoje veikiančių bankų komunikacijai socialiniame tinkle „Facebook“.

Keywords