Matkailututkimus (Dec 2018)

Autenttisuutta ja paikkaan sitoutumista - kakkosasukkaana Kemijärvellä

  • Heli Ilola

Journal volume & issue
Vol. 14, no. 2

Abstract

Read online

No abstracts available.