Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica (2017-09-01)

Projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej zrealizowane na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Studium sześciu gmin – powody aplikowania i efekty zrealizowanych inicjatyw

  • Ewa Gabryelak

DOI
https://doi.org/10.18778/0208-600X.63.10
Journal volume & issue
no. 63
pp. 141 – 152

Abstract

Read online

Na przykładzie case study sześciu gmin wiejskich z województwa łódzkiego zaprezentowano powody aplikowania o fundusze Unii Europejskiej, sposoby i strategie realizacji projektów edukacyjnych oraz typy efektów tych inicjatyw. W oparciu o przeprowadzone wywiady swobodne z ekspertami oraz analizę dokumentacji 55 zrealizowanych projektów przedstawiono podobieństwa i różnice w podejściu władz gmin i pracowników placówek oświatowych do wdrażania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przedstawiono typy efektów projektów edukacyjnych zrealizowanych w badanych gminach wiejskich. Artykuł obejmuje także rekomendacje praktyczne.

Keywords