Історія науки і техніки (Sep 2015)

Дослідження сільського господарства В’ятського губернського земства у творчій спадщині В. Г. Бажаєва

  • I. A. Sichenko

Journal volume & issue
Vol. 5, no. 7
pp. 195 – 202

Abstract

Read online

На основі наукового аналізу творчої спадщини В. Г. Бажаєва висвітлено діяльність В’ятського земства у сільськогосподарському відношенні. З’ясовано, що сільськогосподарська організація В’ятського земства здійснювалася екстенсивним шляхом. Встановлено, що перевагами краю були: дрібні доказові ділянки, малі дешеві ферми, суспільні «запашки» та практичні школи сільського господарства.

Keywords