Розвиток методів управління та господарювання на транспорті (Jun 2020)

Управління проєктами agile-спеціалістами

  • K.L. Semenchuk

DOI
https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-90-101
Journal volume & issue
no. 2 (71)
pp. 90 – 101

Abstract

Read online

У роботі проаналізовані тенденції розвитку проєктів і програм, що характеризуються діджіталізацією, глобалізацією, переходом до Agile-трансформації та проєктизації бізнесу. Розглянуто перелік професій, які відносяться до сфери управління проєктами, серед яких виділено найважливиші з точки зору позицій сьогодення: проєктний менеджер, куратор проєкту, координатор, адміністратор, спеціалісти у різноманітних областях управління проєктами. Розкритий зміст обов’язків до кожної позиції. Agile-спеціалісти дозволяють використовувати зміни для забезпечення замовника проєкту конкурентними перевагами. На даний момент існує потреба в компетентних Agile-спеціалістах, які повинні володіти здатністю до постійного розвитку, мати мотивацію до адаптації та росту, що стимулює команду проєкту до цих змін. Для того щоб уникнути некомпетентності учасників, нерозуміння їх ролей та визначити вимоги до виконавців при використанні гнучких методологій в проєктах, необхідні компетенції розподілені за групами та виконано опис змісту компетенцій відносно до Agile-спеціалістів. Agile − це концепція світогляду, орієнтована на цінність кожного учаснику проєкту, зміст якої концентрується на тому, що люди важливіше, ніж процеси та інструменти. Багато команд на сьогоднішній день намагаються впровадити Agile, однак такий підхід вимагає перебудувати своє мислення на «гнучке». Адже Agile працює в разі, якщо кожен учасник однаково важливий і однаково готовий адаптуватися до динамічного середовища і постійних змін. Наразі, не існує універсального «рецепту» як бути гнучким − існує лише певний інструментарій, який допомагає це реалізувати.

Keywords