Педагогічний дискурс (Oct 2013)

Стан дослідженості проблеми соціального виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями у Польщі та Україні

  • Майя Перфільєва

Journal volume & issue
no. 15
pp. 542 – 545

Abstract

Read online

Стаття присвячена історіографічному аналізу та узагальненню праць українських та польських науковців з проблеми дослідження за такими напрямами: компаративістські дослідження; теоретико-методологічні аспекти соціального виховання та соціалізації особистості, спеціальної та інтеграційної освіти; проблеми педагогічної роботи з сімʼями, які мають дітей або молодь з обмеженими можливостями, професійної реабілітації та соціального захисту тощо. Автором встановлено, що, незважаючи на актуальність проблеми у польському суспільстві, значну кількість наукових праць, присвячених її вивченню, питання соціального виховання дітей та молоді з обмеженими можливостями потребують поглибленого теоретичного обґрунтування педагогічних засад цього процесу.

Keywords